Anmälan

Tjänsten deklarationshjälp innebär att vi hjälper dig med att se över dina senaste års deklarationer för att se om du har några outnyttjade avdragsmöjligheter. Om så är fallet begär vi omprövning av Skatteverkets taxeringsbeslut, vilket leder till att du får skatteåterbäring om Skatteverket godkänner avdragen. Avdragen vi yrkar på är naturligtvis lagstadgade och följer Skatteverkets rekommendationer. Innan överklagan skickas in till Skatteverket kontaktar vi dig för att informera dig om vilka avdrag vi ämnar yrka på. Om det visar sig att du inte har några outnyttjade avdragsmöjligheter utgår ingen kostnad för tjänsten.

För anmälan - var god fyll i nedanstående uppgifter

Namn:
Personnummer:
Adress:
Postnummer:
Ort:
Telefonnummer:
E-mail:

Fyll bara i nedanstående fält för de åren du har studerat. Om du saknar inkomstuppgifter, lämna fälten tomma så kontrollerar vi din inkomst i Skatteverkets databas. Om du inte hade någon inkomst, var god fyll i 0 kr de fältet/fälten. Nedan fyller du även i det antal veckor du arbetat under respektive år. Tänk på att bara fylla i de veckor du arbetat på annan ort än studieorten. 

Inkomst för 2007
Inkomst för 2006
Inkomst för 2005
Inkomst för 2004
Inkomst för 2003
Antal veckor du arbetade 2007
Antal veckor du arbetade 2006
Antal veckor du arbetade 2005
Antal veckor du arbetade 2004
Antal veckor du arbetade 2003
Övriga upplysningar

Härmed godkänner jag att Persson & Lundgren Skatterådgivning HB
behandlar mina ovan angivna personuppgifter i enlighet med
personuppgiftslagen (1998:204).
 
  Create Email Forms