Sommarjobbat hemma under studietiden?

Tillhör du den kategori av människor som ser deklarationen som något nödvändigt ont och per automatik godkänner Skatteverkets preliminära deklaration? Om svaret på den frågan är ja och du är eller har varit student och dessutom jobbat extra under somrarna kan du ha pengar att tjäna. Många studenter missar möjligheten att göra diverse avdrag i sin deklaration, vilket gör att de ofta betalar för mycket i skatt.

Vi hjälper dig att se över dina senaste års deklarationer och begär omprövning av de slutgiltiga skattebeskeden om det visar sig att du har outnyttjade avdragsmöjligheter. Finns outnyttjade avdragsmöjligheter kan du få tillbaka en stor del av den skatt du tidigare år har betalat.

Vår företagsidé är enkel. Vi tar bara betalt för lyckade uppdrag. Visar vår genomgång av din deklaration att det inte finns någon outnyttjad avdragsmöjlighet är tjänsten kostnadsfri. Om begäran om omprövning leder till skatteåterbäring tar vi en procentuell andel av det återbetalade beloppet. På så sätt garanterar vi att du aldrig kommer att få betala mer för tjänsten än vad du får tillbaka på skatten.

Anmäl dig här!