Vanliga frågor

Nedan finner du svaren på de vanligaste frågorna vi får angående tjänsten. Om din fråga inte besvaras nedan, tveka inte att kontakta oss.

Finns det några risker med tjänsten?

Nej, såtillvida de uppgifter du har angett till oss är korrekta och tidigare lämnade uppgifter till Skatteverket stämmer finns det inga risker med tjänsten.

Behöver jag betala något för tjänsten även om omprövningen avslås?

Nej, i det fall att du inte får tillbaka någon skatt är tjänsten helt kostnadsfri.

Vad gör jag när jag fått återbetalning av skatt insatt på mitt konto?

Då meddelar du oss detta så snart som möjligt och vi skickar därefter en faktura till dig.

Garanterar ni att jag får pengar tillbaka på skatten?

Nej, vi lämnar inga som helst garantier för att kunderna verkligen får skatt tillbaka. Det vi gör är att se över om det finns några avdragsmöjligheter och i så fall begär vi omprövning av kundernas deklarationer för att se om Skatteverket godkänner dessa avdrag.

Vad innebär den fullmakt jag ger er?

Den innebär att du ger oss rätt att företräda dig i ärenden hos skatteverket som gäller omprövning av tidigare års taxeringsbeslut. Fullmakten gäller från och med att du signerat den och endast för detta uppdrag.

Sparar ni mina personuppgifter?

Ja, vi sparar dina personuppgifter i vår databas. Detta sker helt i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204) och inga uppgifter lämnas ut till obehöriga.

Hur mycket kan man få tillbaka?

Det är helt beroende av vilka avdrag man har rätt att göra. Finns det goda avdragsmöjligheter är det inte ovanligt att återbetalning kan ske med cirka 4.000 kr per år.

Vad kostar tjänsten?

Av det återbetalade beloppet tar vi en provision på 30 procent inklusive moms.

Kommer Skatteverket att kontakta mig?

Skatteverket kan komma att kontakta dig för att kontrollera att de lämnade uppgifterna är riktiga. All kommunikation med Skatteverket sker annars via oss.

Behöver jag kontakta Skatteverket?

Nej, vi sköter all kommunikation med Skatteverket. Det enda du behöver göra är att skriva på och returnera den fullmakt och det avtal som vi skickar till dig.