Om tjänsten

Tjänsten deklarationshjälp innebär att vi hjälper dig med att se över dina senaste års deklarationer för att se om du har några outnyttjade avdragsmöjligheter. Om så är fallet begär vi omprövning av Skatteverkets taxeringsbeslut och om Skatteverket godkänner avdragen erhåller du skatteåterbäring. Avdragen vi yrkar på är naturligtvis lagstadgade och följer Skatteverkets rekommendationer. Innan begäran om omprövning skickas in till Skatteverket kontaktar vi dig för att informera dig om vilka avdrag vi ämnar yrka på.

Deklarationshjälpen består av fyra steg och innebär minimal ansträngning för dig som kund.

1. Det första steget består av att kontrollera förutsättningarna för att tjänsten ska kunna användas. Det krävs i regel två förutsättningar för att vi ska se över din deklaration. Dels ska du ha haft en inkomst före skatt som uppgår till minst 20 000 kronor, dels ska du ha sommararbetat på en annan ort än på den orten du studerar. 

2. Det andra steget består av att skicka in en intresseanmälan till oss. En sådan anmälan kan skickas in oavsett om du har kvar din deklaration eller inte. Taxeringsbeslut är offentliga handlingar, vilket gör att vi kan hämta hem de uppgifter vi behöver från Skatteverkets databas. Har du tillgång till uppgifterna underlättar detta dock givetvis processen. När vi mottagit din anmälan går vi igenom dina senaste års deklarationer för att se om du har några outnyttjade avdragsmöjligheter.

3. Det tredje steget består av att godkänna de avdrag vi yrkar på å dina vägnar. Vi tar kontakt med dig och informerar dig om vilka avdrag vi anser att du har missat och skickar sedan ett avtal och en fullmakt till dig för påskrift. Avtalet föreskriver bland annat att vi, som ersättning för utförd tjänst, ska ha rätt till 30 procent av det återbetalade beloppet. Visar det sig att det inte finns några outnyttjade avdragsmöjligheter tar vi ingenting i betalt för tjänsten. Avtalet i sin helhet kan du även hitta här. Fullmakten behöver vi för att vi ska kunna företräda dig gentemot Skatteverket. När du returnerat dokumenten tar vi kontakt med Skatteverket och begär omprövning av de aktuella taxeringsbesluten. Skatteverkets handläggningstid varierar men uppgår i normalfallet till en månad. När överklagan behandlats betalas eventuell skatteåterbäring ut till ditt förvalda skattekonto hos Skatteverket. Det är samma konto som skatteåterbäringen normalt sett betalas ut till. Du kan enkelt ändra ditt skattekonto här.

4. Det fjärde steget består av att meddela oss när Skatteverket betalat ut din skatteåterbäring. Vi fakturerar då dig den procentuella andelen vi har rätt till enligt avtalet. Efter det att fakturan har skickats till dig har du 14 dagar på dig att betala in det fakturerade beloppet. Den av dig uppgivna återbetalda skatten kommer att kontrolleras mot Skatteverkets upplysningar för att vi ska kunna verifiera att uppgifterna överensstämmer.

Om du har frågor är du mer än välkommen att höra av dig till oss. Våra kontaktuppgifter hittar du under fliken Kontakta oss. Uppfyller du förutsättningarna för tjänsten rekommenderar vi dig att anmäla dig här redan idag!