Pris

Vår företagsidé är enkel. Vi tar bara betalt för lyckade uppdrag. Visar vår deklarationsgenomgång att det inte finns någon outnyttjad avdragsmöjlighet är tjänsten kostnadsfri. Om överklagan leder till skatteåterbäring tar vi 30 procent av det återbetalade beloppet. På så sätt garanterar vi att du aldrig kommer att få betala mer för tjänsten än vad du får tillbaka på skatten. 

Följande exempel illustrerar kostnaden för tjänsten. Nils Nilsson har för inkomståret 2006 en beskattningsbar inkomst på 40.000 kr. Skatteverket fastställer hans slutgiltiga skatt till 10 000 kr. Vid en granskning av hans deklaration visar det sig att han har missat att göra avdrag om 6.000 kr. Vid en omprövning sänks därför hans beskattningsbara inkomst med just 6.000 kr till 34.000 kr. Den nya slutgiltiga skatten, som beräknas på 34.000 kr, uppgår därefter till 8.000 kr. Mellanskillnaden mellan 10.000 kr och 8.000 kr, det vill säga 2.000 kr, utbetalas till Nils i skatteåterbäring.

Av skatteåterbäringen på 2.000 kr utgår en kostnad för tjänsten om 30 procent. Procentsatsen inkluderar moms. När skatteåterbäringen har utbetalats skickar vi en faktura till dig som du sedan har 14 dagar på dig att betala.